Wie we zijn

Wij dragen bij aan het kunnen zien en begrijpen van grote en kleine kwesties in leiderschap.

Wie we zijn

Centrum Systemisch Leiderschap

We zijn een vrijplaats voor de ontwikkeling van leiderschap vanuit een balans tussen hoofd en hart, kennis en intuïtie. In dat kader bieden we diverse opleidingen en evenementen aan. Live en online. Allen gebaseerd op het systemisch gedachtegoed. Het Centrum is een plek om te leren, onderzoeken, experimenteren en co-creëren. De focus ligt daarbij op systemisch leiderschap in dienst van maatschappelijke vooruitgang.

Leiders vormen een belangrijke sleutelrol in het creëren van gezamenlijkheid en eigenaarschap in organisaties en samenleving. In onze houding en gedrag tonen we leiderschap met aandacht voor de principes van compleetheid (iedereen en alles is ingesloten), uitwisseling in geven en nemen, de juiste plek innemen (ordening) en bestemming. Wij willen een bijdrage leveren aan een vitale en inclusieve samenleving. Het centrum is een plek om samen bewuste en onbewuste patronen te onderzoeken en waar nodig te transformeren. Een community op basis van co-creatie en wederzijdse afhankelijkheid, in dienst van onze samenleving.

Welke kwestie in leiderschap houdt jou bezig?

Grondlegger

Lia Genee is de grondlegger van het Centrum Systemisch Leiderschap. Zij is gedragswetenschapper en al 20 jaar directeur van Passerel BV, een vooraanstaand bedrijf op het gebied van organisatieontwikkeling. Lia heeft een droom: het vestigen van een platform waar leiderschap wordt ontwikkeld op basis van verantwoordelijkheid, compassie en verbinding. Om zo social impact te creëren en recht te doen aan de menselijke waardigheid en natuur in de complexe uitdagingen van vandaag. Het platform is een plek waar iedereen die deze waarden aanhangt welkom is.

Wat is jouw droom?

lia genee centrum systemisch leiderschap

Wat we doen

Het Centrum voor Systemisch Leiderschap is een opleidings- en kennisplatform voor integraal leiderschap. In dat kader bieden we diverse leergangen aan waarvan ‘The Circle of Leadership’ geleid door Lia Genee de basis vormt. Deze opleiding biedt je langs negen perspectieven stapsgewijs een structuur om integraal & toekomstgericht leiderschap vorm te geven.

Aanvullend zijn er diverse korte leergangen en masterclasses waarin Lia met verschillende co-facilitators zal werken aan actuele kwesties.

Ze bieden de mogelijkheid om vanuit meerdere systemische invalshoeken te werken. Naast de ‘Systemic Dialogue’ en de ‘Circle of Leadership’ o.a. ook met ‘Kunst als Bron’, om de kwesties in systemen integraal te begrijpen en nieuwe beweging te initiëren.

Daarnaast organiseert het Centrum één keer per jaar een inspiratiedag met een prikkelend thema waar alle leden van het Centrum elkaar ontmoeten en vrij kunnen uitwisselen. Het platform biedt ook de mogelijkheid aan leden om gezamenlijk onder de paraplu van het Centrum nieuwe evenementen aan te bieden.

Om continu bij te dragen aan de systemische kennisontwikkeling van zowel mensen binnen als buiten het centrum deelt Lia Genee maandelijks haar inzichten via posts, podcasts en video’s. Ook hier is er ruimte voor geestverwanten om op dit platform hun kennisbijdragen te leveren.

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop