The circle of leadership

The circle of leadership

Wat is ‘The circle of leadership’?

The Circle of Leadership, ontwikkeld vanuit het systemisch gedachtengoed, is een model die je
helpt het systemisch leiderschap vorm te geven. Door ‘de cirkel’ samen stapsgewijs te doorlopen breng je de organisatie in kaart vanuit negen verschillende perspectieven; waarden, intentie, kwesties, netwerken, leidende principes, rollen & taken, informatiebronnen, transformatie en context. Hierdoor wordt zichtbaar hoe het geheel samenhangt en ook welke kwesties tot dan toe onder de waterlijn zijn gebleven. Hieruit ontstaat potentie tot groei en transformatie vanuit een gedeeld waardenkader. Deze ‘cirkel’ helpt je om je organisatie uit een crisis te leiden maar vooral ook om die te voorkomen.

Werken vanuit ‘de cirkel’ houdt je gericht op wat er op je afkomt, in plaats van dat het je
achteruit inhaalt. Dit maakt de organisatie tot een gemeenschap die leeft in plaats van
overleeft. En die de vrijheid heeft om te spelen met patronen en steeds opnieuw een nieuw
design te weven. Vanuit de wetenschap dat wat het collectief dient, ook de organisatie dient.
En dat dat is wat de organisatie werkelijke impact en duurzaamheid verschaft.

Leergang ‘Circle of leadership’

Hoe navigeer je je organisatie de toekomt in? Hoe creëer je eenvoud in alle complexiteit,
vind je rust in de chaos? Al langere tijd zijn we ons bewust van de noodzaak tot duurzaamheid, veerkracht en co-creatie, maar nooit eerder zijn we zo geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze organisaties, van onszelf, als nu. Hierdoor moeten we ons verhouden tot een complexiteit die groter is dan we ooit hebben ervaren en tot een toekomst die ongewis is. Er is een nieuwe koers nodig, vanuit een nieuw bewustzijn, om hier een gezamenlijk antwoord op te formuleren.

Systemisch Leiderschap

Om een dit antwoord te krijgen hebben we systemisch leiderschap nodig. In systemisch leiderschap ligt de sleutel om het geheel in al zijn complexiteit te overzien en te doorgronden. Om onder ogen te zien wat er op je af komt, reeds zichtbaar of nog onzichtbaar, en zo de toekomst mede te creëren in plaats van het je te laten overkomen.

Heb je een vraag?
Bel ons 06 222 489 84
of 06 11 49 58 59
Stuur een mail naar mail@centrumsystemischleiderschap.nl


circle of leadership centrum systemisch leiderschap

Een systemisch leider

Een systemisch leider bezit de presence om waar te nemen met mind, hart en zintuigen.Hiervoor is verdiept bewustzijn nodig. Van het eigen sturingssysteem, de bril waardoor je kijkt, de bewegingen om je heen. Om zo vanuit verbinding met het gehele systeem de wijsheid van het collectief naar boven te brengen en de belangen van jezelf én de ander te dienen. Deze vorm van leiderschap is niet langer lineair zoals we dat gewend zijn, maar cyclisch. Er is geen ‘end of history’. Het leven vraagt ons om de cirkel, net als de seizoenen, steeds opnieuw te doorlopen en te vernieuwen zodat we effectief blijven en in overeenstemming kunnen handelen met wat er op elk moment van ons wordt gevraagd.
Geankerd in je eigen centrum ben je toegerust om de wereld vanuit kracht en kans tegemoet te treden en gezamenlijk nieuwe waarde te creëren.

De Cirkel – LEVEL 1

Level 1 is de eerste stap in het systemische transformatieproces. Tijdens de Level 1 leerbeweging leer je de grondbeginselen van The Circle of Leadership en hoe deze toe te passen in je eigen praktijk.

Ontwikkelen naar gemeenschappelijkheid – LEVEL 2

Tijdens Level 2 ontdek je de werking van dynamiek in systemen en de werking van patronen in onderlinge samenhang. In dit level kom je voorbij polariteit en ervaar je het belang van de juiste uitwisseling, in de juiste maat.

Duurzaam transformeren – LEVEL 3

In level 3 wordt de stap naar werkelijk systemisch leiderschap gemaakt.Je hebt de eerste stappen in transformatie reeds gemaakt en nu komt het erop aan om patronen te doorbreken en de transformatie naar een dieper niveau te brengen.

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop