Wat is systemisch werken?

met open blik systemisch leiderschap

‘Met open blik’ kaartspel

‘Met open blik’ brengt mensen met elkaar in gesprek over het individu, de organisatie en de maatschappij via de ‘Circle of Leadership’.
Kwesties ontrafelen in een gesprek over de organisatie, het team of als individu in gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Onbewuste patronen bewust maken, je blik verruimen en verdiepen. Samen kwesties die in de praktijk spelen, kunnen oplossen middels dialoog.
Nu te koop!

Wat is systemisch werken?

Wanneer er wordt gesproken over systemisch dan brengt dit vaak verwarring met zich mee. Wij geven graag antwoord op: ‘Wat is systemisch werken?’

Een systeem is een herkenbare entiteit die uit meerdere delen bestaat. Een levend systeem, waar we het in het systemische over hebben, is een geheel wat in samenhang met andere systemen om zich heen interacteert en wanneer nodig zich zal aanpassen om als systeem op zich te kunnen overleven.

Naast dat het systemische zijn oorsprong kent in het systeemdenken vindt het tevens zijn oorsprong in de fenomenologie. Dit is een stroming uit de filosofie die verschijnselen wilt leren kennen zoals deze zich in het hier en nu aan ons voordoen, door een directe en intuïtieve waarneming welke vrij is van oordeel.

Bron tekst: ‘Systemisch adviseren’ van Siebke Kaat en Anton de Kroon

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Vergeet je niet een kijkje te nemen in onze shop?

naar shop