Wat is systemisch werken?

Wat is systemisch werken?

Wanneer er wordt gesproken over systemisch dan brengt dit vaak verwarring met zich mee.

Een systeem is een herkenbare entiteit die uit meerdere delen bestaat. Een levend systeem, waar we het in het systemische over hebben, is een geheel wat in samenhang met andere systemen om zich heen interacteert en wanneer nodig zich zal aanpassen om als systeem op zich te kunnen overleven.

Naast dat het systemische zijn oorsprong kent in het systeemdenken vindt het tevens zijn oorsprong in de fenomenologie. Dit is een stroming uit de filosofie die verschijnselen wilt leren kennen zoals deze zich in het hier en nu aan ons voordoen, door een directe en intuïtieve waarneming welke vrij is van oordeel.

Bron tekst: ‘Systemisch adviseren’ van Siebke Kaat en Anton de Kroon

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop