Centrum Systemisch Leiderschap

Een platform dat bijdraagt aan de ontwikkeling van integraal leiderschap in overstijgende vraagstukken van mens, maatschappij en technologie. Wij nodigen je uit om gezamenlijk in persoonlijk en professioneel leiderschap kwesties in relatie tot de huidige maatschappelijke uitdagingen fundamenteel te onderzoeken en een nieuw design te geven. The Circle of Leadership geeft richting voor toekomstgerichte en integrale ontwikkeling en leiderschap.

lees meer

Leergangen

‘Toekomstgericht leiderschap met de wijsheid van het systeem’
Circle of Leadership Level 1
Start 26 mei 2021
Informatie & inschrijven

‘Leiderschap in beeld’
Van de plek der moeite naar vrijheid.
5-9 juli 2021
Informatie & inschrijven

Leiderschap met de wijsheid van het collectief

Leiderschap in beweging, transformatie in het kleine en grote

De film ‘Leiderschap met de wijsheid van het collectief middels de Circle of Leadership’ nodigt je uit voor een nieuw design in leiderschap die transformatie mogelijk maakt. Blijvende verandering voor de toekomst.

Home

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop