‘Wat eten we vandaag?

We maken de hele dag door keuzes in ons leven. Van alle daagse kwesties in de persoonlijke sfeer zoals “Wat eten we vandaag?” tot zeer complexe kwesties op maatschappelijk niveau. Denk aan bijvoorbeeld vragen als: moeten we wel/niet stoppen met AstraZeneca als vaccin, ons houden aan het Vluchtelingenverdrag van de VN, wel/geen bezoek in Verpleeghuizen, als Nederland afspraken van het klimaatakkoord halen, scholen, horeca, winkels open of dicht, Welvaart &Welzijn of Welzijn & Welvaart, etc.?

Het is niet altijd eenvoudig om grotere sociaal maatschappelijke thema’s en kwesties in organisaties in volle omvang en complexiteit te begrijpen. Te begrijpen en jezelf te plaatsen in die grotere context is dan veelal een uitdaging en begint in het je ermee verbinden vanuit het kleinere op micro niveau.

In mijn persoonlijk leven ligt de tijd van werken gecombineerd met een huishouden en drie opgroeiende kinderen al een aantal jaren achter me. Ik weet nog goed hoe, toen ze alle drie het nest hadden verlaten, het niet meer krijgen van de vraag “Wat eten we vandaag?” een gevoel van ruimte bracht in mijn dagelijkse leven.

Ik denk met plezier en geluk terug aan samen eten als gezin met gelach en natuurlijk ook het bijbehorend gekibbel met elkaar. Tussen vier uur ’s middags en acht uur ’s avonds kon je als ouder vaak het gevoel van een terugkerende orkaan hebben, waarin alles tegelijk kwam.

Pas nadat deze dagelijkse vraag  uitbleef werd in de ontstane ruimte voelbaar, dat de vraag hoe simpel en alledaags ook, een eigen complexiteit had gehad.  In de context van een gezin was het immers met meerdere onderliggende vragen en rollen in verbinding. Het ene beïnvloedde het andere. Welke rol verdeling maakten wij, wie had welk schema die dag in werk, school en sport, etc.

Onbewust en onzichtbaar lag er een heel netwerk van deelvragen onder de vraag “Wat eten we vandaag?” Waar de besluitvorming slechts vijf mensen en te overziene deelvragen en perspectieven betrof. Waar we het geluk hadden van een thuis en genoeg inkomen om meerdere keuzes te kunnen maken.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Deze kwestie op micro niveau illustreert dat zelfs een alledaagse vraag al complexer is, dan op het eerste oog lijkt. Waarin helder wordt dat de vraag alleen immers niet de volledige kwestie laat zien. Ieder beslismoment over het ene had onmiddellijk invloed en effect op andere onderliggende deelvragen en verschillende belangen. Het ene was niet los te zien van het andere en vroeg in samenhang gezien te worden.

In leiderschap staan toezichthouders, bestuurders, directies en leidinggevenden in organisaties en samenleving iedere dag voor uitdagingen in een complexe omgeving. Afgelopen jaar heeft bijna alles in de context van Covid-19 gestaan. De complexiteit in leiderschap tijdens deze crisis, die zich mondiaal manifesteert en over leven & dood gaat, heeft ons allen meer dan ooit de samenhang en integratie laten ervaren in alles en ook over grenzen heen.

Iedere keuze staat in relatie met en heeft effect op andere delen in de grotere context. Eerder gebaande paden en oplossingen zijn vaak niet altijd meer voldoende. We ervaren  in leiderschap regelmatig dat ‘het land van niet weten’ met ons mee reist als blinde passagier. Waarin we terechtkomen op de ‘Plek der Moeite’ en ons zelf tegenkomen in onze kracht en kwetsbaarheid. Daarin we moeten (denken we) en willen we doorgaan en blijven handelen in een context waar het ‘stormt’ met de kracht van een orkaan.

Leiderschap vraagt dan om moed stil te staan en aandacht en ruimte nemen voor ons innerlijk binnenwerk. Vanuit het kleine en ook persoonlijke herijken in dienst van het buitenwerk en de grotere kwesties.  Om vanaf onze ‘Plek der Moeite’ in beeld te brengen wat in ons beweegt, in de stilte van het oog van de orkaan. Om reflecteren en onderzoeken van onze individuele en collectieve patronen in bovenstroom en onderstroom. Om van daaruit nieuwe ruimte en vormkracht te vinden. Een nieuw beeld te scheppen om voor de toekomst een nieuwe beweging te kunnen maken.

In de vijfdaagse leergang Leiderschap in Beeld, neem je ruimte om jouw persoonlijke- en organisatie kwesties in beeld te brengen. Je zoemt uit en neemt afstand van de dagelijkse storm. Je neemt de ruimte en tijd om je ‘Plek der Moeite’ in te gaan en te onderzoeken in dialoog en  te reflecteren en exploreren vanuit de systemische benadering en met kunst als bron.

Je brengt in deze leergang jouw kwesties in ‘Leiderschap in beeld’ in opstellingen met de ‘Circle of Leadership’. Welke elementen interacteren mee in jouw kwesties, wat zijn de onderlinge patronen en waar is ruimte voor een beweging in je script en een nieuw ontwerp in leiderschap? Hoe krijgt dit door jouw vormkracht middels het maken van een beeldhouw werk gestalte en vorm?

 Lia Genee

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop