Circle of leadership level 2

Circle of leadership level 2

Start september 2021

Online – 5 bijeenkomsten

Wat is de ‘Circle of leadership’?

The Circle of Leadership, ontwikkeld vanuit het systemisch gedachtengoed, is een tool die je helpt het systemisch leiderschap vorm te geven. Door ‘de cirkel’ samen stapsgewijs te doorlopen breng je de organisatie in kaart vanuit negen verschillende perspectieven; waarden, intentie, kwesties, netwerken, leidende principes, rollen & taken, informatiebronnen, transformatie en context. Hierdoor wordt zichtbaar hoe het geheel samenhangt en ook welke kwesties tot dan toe onder de waterlijn zijn gebleven. Hieruit ontstaat potentie tot groei en transformatie vanuit een gedeeld waardenkader.

‘De cirkel’ helpt je om je organisatie uit een crisis te leiden maar vooral ook om die te voorkomen. Werken vanuit de ‘Circle of leadership’, zoals in level 1, houdt je gericht op wat er op je afkomt, in plaats van dat het je achteruit inhaalt. Dit maakt de organisatie tot een gemeenschap die leeft in plaats van overleeft. En die de vrijheid heeft om te spelen met patronen en steeds opnieuw een nieuw design te weven. Vanuit de wetenschap dat wat het collectief dient, ook de organisatie dient. En dat dat is wat de organisatie werkelijke impact en duurzaamheid verschaft.

Level 2 Ontwikkelen naar gemeenschappelijkheid

Tijdens Level 2 ontdek je de dynamische werking van patronen in onderlinge samenhang. Deelnemers verbinden de grondbeginselen van The Circle of Leadership met de drie triades van interactie:

 1. Management & Sturing;
 2. Zelforganisatie & Co-creatie;
 3. Strategie.

Tijdens deze module onderzoek je hoe deze drie centra in jouzelf werkzaam zijn en hoe in de ziel van de organisatie. Vanuit dit bewustzijn ga je op zoek naar de juiste balans tussen de drie zodat er harmonie kan ontstaan.

In welke triade(s) opereren jij en je organisatie met name? En hoe kun je van alle drie optimaal gebruik maken? Je leert hoe je je organisatie optimaal laat functioneren. Een organisatie met heldere kaders en structuur waarbinnen iedereen eigenaarschap toont en met creativiteit bijdraagt aan de organisatiedoelen. Met een duidelijke purpose en dienend aan het bredere maatschappelijke belang. Door vanuit de drie triades te werken kom je voorbij de polariteit en kan dienend leiderschap ontstaan.

Heb je vragen?

Bel ons 06 222 489 84
of 06 11 49 58 59
Stel je vraag per mail:
mail@centrumsystemsichleiderschap.nl

Voor wie?

Leiders die zich bezig houden met groei en transformatie van zichzelf en hun organisatie en deze wil verbinden aan concrete, breed gedragen stappen. Facilitators die transformatieprocessen begeleiden en hierin meer verdieping zoeken. Consultants die nog sneller tot de kern willen komen en duurzame verandering willen faciliteren. En voor een ieder die een voluit wil leven. Niet door continu te doen maar vooral te zijn. Met een heldere purpose. Je kiest voor deze leergang omdat je transformatieprocessen wilt leren begrijpen en leiden. Niet alleen, maar gedragen door de wijsheid en kracht van het collectief.

Je ontvangt
 • 5 live online bijeenkomsten van 3 uur;
 • 4 live vragenuurtjes van 1 uur;
 • Lees- en filmmateriaal;
 • Huiswerkopdrachten; zowel individueel als met andere deelnemers;
 • Intervisie.
Online bijeenkomsten
 • Naast de online bijeenkomsten leren wanneer het jou uitkomt;
 • Tijdsbesteding +/- 5 uur per week;
 • Actief met andere deelnemers aan de slag;
 • Interactief, inspirerend en toegepast op de eigen persoon en organisatie.
Data

Les 1 
Les 2 
Les 3 
Les 4 
Les 5 
09.30-13.00 uur

Vragenuurtjes

20.00-21.00 uur

Investering

€ 895,-
Vrij van BTW
Alleen te volgen na afronding van level 1

Alle 3 de levels volgen?

€ 2250,-
Vrij van BTW

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop