leiderschap vanuit vrijheid centrum systemisch leiderschap

In verbinding met je oorsprong

Tot in hoeverre sta jij in verbinding met je oorsprong? De oorsprong bepaalt wat je natuurlijke plek is in het geheel. Dat geldt voor jou als persoon, maar ook voor organisaties. Verbonden zijn met je plek van oorsprong geeft je werking omdat je vanuit deze verbinding ook toegang hebt tot je krachtbronnen. Dit vraagt wel dat je alles wat bij je oorsprong hoort kunt insluiten.

Gezin van herkomst

Ik kom zelf uit een eenvoudig gezin. Mijn vader was aannemer, mijn moeder huisvrouw. Mijn ouders keken op tegen mensen in functies van gezag; de huisarts, de schoolmeester, de politie, de rechter. Ook worstelden zij met de onmacht die ze vanuit hun eigen bescheiden positie vaak ervaarden in relatie tot deze personen. “Wij zijn maar eenvoudige mensen met weinig opleiding. Wat weten wij nu? Zij zullen het wel beter weten, ze hebben ervoor doorgeleerd.” Dit resulteerde erin dat ze weinig vragen stelden en de neiging hadden zich neer te leggen bij besluiten van hogerhand. Ook als hun onderbuik aangaf dat er misschien iets niet klopte.

Het was het gevoel van onmacht bij mijn ouders die me zo dierbaar waren, dat ik maar moeilijk kon verdragen. Ik sloot dat gevoel niet in. Integendeel, ik kwam ertegen in het geweer. Ik wijdde mijn leven aan het vergaren van kennis, ging naar de universiteit en vergaarde een zekere positie. Ik heb mijn beroep gemaakt van vragenstellen en legde me zeker niet zomaar neer bij beslissingen van hogerhand. En toch, dat gevoel van onmacht dat ik voor mijn ouders wilde herstellen en vooral zelf niet wilde ervaren, welde met regelmaat op uit mijn onderbuik. “Wat weet ik nu? Anderen weten het zo veel beter, verdien ik deze positie eigenlijk wel?” Met andere woorden; wat ik ook deed om dat deel van mijn oorsprong dat onmachtig was ongedaan te maken, het bleef zich laten horen.

Insluiten van je oorsprong

Eigenlijk bevestigde ik met mijn tegenbeweging dat gevoel van onmacht juist. De stem van ouders herhaalde zich net zo lang tot ik kon erkennen: ja er was en is onmacht en ongelijkwaardigheid. En ja, dat doet pijn. Dat is mijn oorsprong, het hoort bij me. Pas in die erkenning komt ook de kracht vrij die mijn ouders hadden getoond om met die gevoelens van onzekerheid en onveiligheid om te gaan; doorzettingsvermogen, het eren van de kleine dingen, zorgzame aandacht voor je ‘inner circle’ waar je invloed op hebt. En daarmee ook die krachten die mij zelf toebehoren. Nu ik me niet meer hoef te verzetten tegen onmacht is het niet meer nodig alles te bevragen maar kan ik ook bedding geven, kan ik me openstellen voor het niet-weten. Hoef ik niet meer steeds tegenmacht te geven maar kan ik ook volgen. Hoef ik me niet meer te bekommeren om mijn positie maar vooral om hoe ik van dienst kan zijn.

De onmacht insluiten maakt me vrij van het mee- en tegenbewegen. Ik kan nu een heel nieuwe beweging maken. Vanuit het nu in plaats van vanuit mijn verleden. Er kan nu iets nieuws ontstaan.

Tekst: Monica Bakker juni 2021

Wil je ook meer in verbinding komen met je oorsprong? Kunnen vertrekken persoonlijk en in organisaties vanuit je eigen kern?
27-28-29 augustus 2021 3 daagse leergang ‘Leiderschap vanuit vrijheid’

In de korte leergang ‘Leiderschap vanuit Vrijheid’ maken we gebruik van systemic dialogue en diverse andere werkvormen waarin zowel je cognitieve, emotionele als fysieke intelligentie worden aangesproken. Je verbindt hoofd, hart én lichaam en onderzoekt waar de vrijheid en de grenzen van jou zijn in de context van jezelf, de ander en de diverse systemen waar je onderdeel van uit maakt.

We maken een innerlijke reis vanuit het heden naar de toekomst en blikken terug op je verleden. Duidelijk wordt waar je belemmeringen hun oorsprong hebben en welke delen van jezelf om meer ruimte en erkenning vragen.

Labels:,

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop