Leiderschap vanuit vrijheid

Leiderschap vanuit vrijheid

27-28-29 augustus 2021

Aan de kust

Een reis naar binnen, systemisch benaderd

Hoeveel vrijheid ervaar jij in je leiderschap en persoonlijk leven? Leef je, of word je geleefd? Tot in hoeverre voel je je stevig geankerd in je eigen kracht? In het eerste deel van ons leven streven we allereerst naar de vervulling van bepaalde basisbehoeften. Zoals verbinding, zekerheid , veiligheid. Dat zijn basale menselijke noden die ons voeden, waardoor we kunnen leren en ontwikkelen. Tijdens het leven worden we geïnspireerd en gemotiveerd maar we worden ook geremd door onze omgeving, life events en eigen gedachtenpatronen. Ze kunnen het maken van de echt eigen, authentieke keuze belemmeren omdat ze ook afhankelijkheid impliceren van de wereld ‘buiten’.

Zelf richting geven

Hoe zou het zijn om te leven vanuit de kracht die uit je kern komt? De kern die jou ‘jou’ maakt en van waaruit je jezelf richting geeft? Vanaf het moment dat je in het centrum van jouw kern staat, ben je van jezelf, en ervaar je innerlijke vrijheid. Je wordt niet meer geleefd. Er kan je niets meer voorgeschreven worden. Je bent vrij om te voelen, vrij om te denken, om te kiezen, om te zijn. Vanuit jouw kern. Wanneer je in contact staat met je eigen innerlijke kracht en van daaruit handelt, verandert je verhouding tot jezelf en jouw leefwereld. Je grenzen worden duidelijker, het wordt makkelijker ernaar te handelen. De basisbehoeften zoals verbinding, zekerheid en veiligheid krijgen veel meer diepgang en vorm van binnenuit. Worden in minder door de buitenwereld bepaald. Daardoor ontstaat meer ruimte voor creativiteit in plaats van reactiviteit, authenticiteit en innerlijke kracht in plaats van schipperen met de buitenwacht.  

Heb je vragen?
Bel ons: 06 222 489 84
Mail: mail@centrumsystemischleiderschap.nl

Meerdere intelligenties

In de korte leergang ‘Leiderschap vanuit Vrijheid’ maken we gebruik van systemic dialogue en diverse andere werkvormen waarin zowel je cognitieve, emotionele als fysieke intelligentie worden aangesproken. Je verbindt hoofd, hart én lichaam en onderzoekt waar de vrijheid en de grenzen van jou zijn in de context van jezelf, de ander en de diverse systemen waar je onderdeel van uit maakt.

We maken een innerlijke reis vanuit het heden naar de toekomst en blikken terug op je verleden. Duidelijk wordt waar je belemmeringen hun oorsprong hebben en welke delen van jezelf om meer ruimte en erkenning vragen.

Eigen wijsheid

Geef opnieuw betekenis aan je leven en hercreër vanuit daar. Het leven waarin je zelf de bron bent en waarin je eerdere ervaringen ook een bron van wijsheid worden maar in verrijkende en niet in beperkende zin. Waarin je innerlijk vrij  kiest voor het eigene en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Je handelt bewuster en authentieker. Maakt bewuste keuzen op basis van verworven inzichten. Daar ligt de vrijheid. In het verlengde van je leven zoals je dat tot nu toe hebt geleid maar met nieuw verworven eigenheid.

Data

27-28-29 augustus 2021

Locatie

Aan de kust

Investering

€ 1950,-
incl verblijfkosten

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop