Je karakter in actie

Je karakter in actie

7 en 8 februari 2021

Locatie volgt

Navigeren tussen persoon en functie

Als het spannend wordt en de complexiteit toeneemt, wie staat er dan aan het roer? Je persoon of je functie? Wat komt er op de voorgrond en wat raakt er op de achtergrond?
Wanneer er sprake is van verhoogde intensiteit in je organisatie, dan groeit ook de uitdaging om gecentreerd te blijven handelen. Om de balans te houden tussen wie je bent als persoon met je eigen gevoelens en overtuigingen en wie je bent in functie met de waarden die je daarin vertegenwoordigt.

Je waardensysteem

Als er schuring ontstaat tussen je persoonlijk waardensysteem en het waardensysteem van je
organisatie, dan bestaat het risico dat je uit je centrum raakt waardoor je functionaliteit verzwakt. Vaak komt de functie dan onbewust meer in dienst van de persoon. Het wordt moeilijker om distantie te houden en ondanks de goede intentie steeds in het belang van het grotere geheel te blijven handelen. De huidige uitdagingen veroorzaken grote druk op leidinggevenden en bestuurders. Welke keuzes moet je maken om het voortbestaan en welzijn van je organisatie veilig te stellen? En hoe doe je dat goed?

Breng je karakter in actie

In de tweedaagse Je Karakter in Actie leer je hoe je juist in dit soort situaties onderscheid kunt blijven maken tussen persoon en functie en deze op het juiste moment en in de juiste volgorde werking kunt laten hebben. Dat vraagt om een sterke verankering in je persoonlijk waardensysteem zodat je van daaruit in interactie kunt treden. Je handelen wordt dan autonoom in plaats van reactief.

Heb je vragen?

Bel ons 06 222 489 84
of 06 11 49 58 59
Stel je vraag per mail:
mail@centrumsystemsichleiderschap.nl

Dag 1 – Jouw vertrekpunt

De eerste dag besteden we aan het (her)ontdekken van je eigen centrum vanuit de systemische invalshoek. Waar sta je voor en wat dien je? Welke houding vraagt dat van jou? Je krijgt inzicht in je persoonlijke patronen en ervaart hoe je daar ruimte in kunt maken. Als je in je persoonlijk leiderschap interpersoonlijk kunt spelen en bewegen doordat je zelf gecentreerd staat in je principes, dan heb je een veel grotere span of control: je karakter in actie.

Dag 2 – Jouw leiderschap in werking

Op de tweede dag ervaar je hoe dat er voor jou uitziet in je handelen. Je raakt je bewust vanaf welke plek je acteert, vanuit functie of persoon. Je weet welke interne bronnen je aan kunt boren om beide te voeden en kunt switchen indien nodig. Op deze manier ontstaat er een gezonde uitwisseling in geven en nemen tussen je persoon en functie. Zowel in jezelf als naar je omgeving. Je handelt vanuit je innerlijk kompas en acteert daarmee op de complexiteit van de buitenwereld in plaats van andersom: je leiderschap krijgt werking.

Data

7 en 8 februari 2021

2 dagen van
09.00-17.00 uur

Locatie

Omgeving Utrecht

Investering

€ 425,-

Incl. Koffie/thee/lunch

Vrij van BTW

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84
Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Onze boeken en spel

naar shop