Agenda

Leergangen, workshops en bijeenkomsten

Seminar Leiderschap voor de toekomst

Kom ook naar het seminar ‘Leiderschap voor de toekomst’ met systemisch leiderschap, waar je een introductie krijgt op een nieuwe kijk op leiderschap en laten seminar systemisch leiderschap centrum metaal kathedraalwe je kennis maken met een didactiek die transformatie in leiderschap mogelijk maakt. Hiermee is een nieuw design voor de toekomst mogelijk.

  • Bestaande patronen die je in leiderschap opnieuw ziet en die een nieuw design voor de toekomst mogelijk maakt.
  • Leiderschap dat een appèl doet op ieders eigenaarschap.
  • Allesomvattend leiderschap dat verbonden wil zijn met waar het werkelijk om gaat.

Op 10 oktober, tijdens het seminar ‘Leiderschap voor de toekomst’ komt een bijzondere groep mensen bij elkaar. Deze groep mensen wil in hun leiderschap verantwoordelijkheid nemen om voorbij polariteiten en analytische zienswijzen te kijken en dat in handelen omzetten. Met als doel te komen tot het scheppen van een contextuele toekomst waarin het hele systeem is opgenomen. Vanuit een besef dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat polarisatie ons niet verder gaat brengen in ons welzijn. Juist vanuit leidinggevende posities binnen organisaties zien wij de mogelijkheid om ook breder maatschappelijke impact te creëren.

Op tien oktober gaan we werken met een didactisch model voor systemisch leiderschap wat een nieuwe toekomst kan scheppen en elkaar ontmoeten. Jij komt toch ook?

Er zullen die dag drie mooie sprekers een inleiding verzorgen: Nico Baken, Joke Hermsen en Lia Genee. Vervolgens vinden drie workshops plaats waarin je kennis kunt maken met het didactische model. Er is voldoende mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen op een zeer inspirerende locatie; de Metaalkathedraal in Utrecht.

TICKETS

Lees de blog over systemisch leiderschap

Bekijk de TRAILER van de korte film ‘Circle of Leadership’

Vrouwelijk Leiderschap

Leiderschap vanuit het vrouwelijke?Vrouwelijk leiderschap circle of leadership centrum systemisch leiderschap
Hoe sta je in je kracht en benut je in je handelen
het vrouwelijke in je leiderschap?
Wat draagt deze wijze van leiderschap bij aan onze
maatschappij, organisatie en aan onze wereld?

Lees hier meer

Data

Voorjaar 2020

Leiderschap tussen diversiteit en all inclusive

In systemisch leiderschap ligt de mogelijkheid om in het gehele systeem met alle dimensies, lagen en onderlinge verbindingen  te onderscheiden. Zien wat in je rol bewust en onbewust bestaande patronen versterkt of verzwakt of wat om aandacht vraagt.

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Vergeet je niet een kijkje te nemen in onze shop?

naar shop