‘Leiderschapsdans tussen eenvoud en complexiteit’

‘Leiderschapsdans tussen eenvoud en complexiteit’

Een ieder heeft in leiderschap te maken met complexiteit; vraagstukken en thema’s zijn niet langer los van elkaar te zien en ook gebeuren ze niet na elkaar, maar parallel aan elkaar. Steeds meer dringt het besef door dat alles met elkaar onderling verbonden is, wederzijds afhankelijk van elkaar is en zaken ook tegelijkertijd plaats vinden.
Om voor de uitdagingen die dit geeft antwoorden te vinden voor de toekomst en de daaruit vloeiende acties te kunnen initiëren, vraagt het  om leiderschap dat integraal, cyclisch en  meer dimensionaal is en gericht is op het welzijn van iedereen in het systeem.

Bewust leiderschap

Het vraagt in leiderschap , bewust te worden, dat je als leider communiceert met je hele persoon; met je intellectuele vermogen, je emoties, je lichaam ( non –verbaal) en je bestaande relaties en patronen. In systemisch leiderschap ligt de mogelijkheid om in het gehele systeem met alle dimensies, lagen en onderlinge verbindingen  te onderscheiden. Zien wat in je rol bewust en onbewust bestaande patronen versterkt of verzwakt of wat om aandacht vraagt.

Systemisch leiderschap

Systemisch Leiderschap; leiderschap zien, als een capaciteit van het hele systeem. Een systemisch leider ontwikkelt en gebruikt nieuwe manieren van communiceren, die bij aanvang wellicht oncomfortabel kunnen worden ervaren.  Het vertrouwde en bekende laten gaan (lineair denken, één dimensionaal en gescheiden werelden) geeft altijd beleefde onzekerheid in het klein of groot. En de complexe uitdagingen doen in leiderschap zeker een appèl op onze moed om soms het land van niet weten’ te betreden. Weten wat niet voldoende meer werkt voor de vragen van nu en de toekomst is nog niet hetzelfde als na een nacht slapen weten hoe dan wel?

In de masterclass systemisch leiderschap presenteren wij wetenschap en praktijk in onderlinge samenhang aan u.

Module 1 (2 dagen)

  • Laten wij u ervaren, dat alles met elkaar verbonden is, in het systeem van uw organisatie en met de systemen buiten.
  • Experimenteren met circulair en cyclisch denken en werken.
  • Vergroten we uw bewustzijn, als leider te communiceren met u hele persoon, door middel van physical awareness met behulp van dans.
  • Ontdekt of herontdekt u de noodzakelijke samenhang van uw waarden systeem met die van uw organisatie.

 Module 2 ( 2 dagen)

  • Plaatsen we het concept leiderschap in de context van een capaciteit van het systeem.
  • Worden leiderschap vraagstukken uit de groep ( systeem van de dag) in een 3 D beeld geplaatst in een opstelling , die de onbewuste relaties en patronen laat zien.
  • Onderscheiden en in beeld brengen van verschillende belangen en deze in onderlinge samenhang brengen.

Module 3 (2 dagen)

  • Innovatie en design thinking, door het schrijven van een nieuwe ‘choreografie’, gericht op vragen van de toekomst met de Circle of leadership (oorsprong uit de  wijsheidstraditie van het soefisme en de leer van G.I Gurdjieff).

Voor wie?
Voor onze alumni, die bij ons leergangen hebben gevolgd en/of geparticipeerd hebben in ontwikkelings trajecten van uw organisatie systeem. Voor ervaren leiders en bestuurders.

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84

Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Vergeet je niet een kijkje te nemen in onze shop?

naar shop