Level 2 ‘De triades’

Level 2 ‘De triades’

Tijdens Level 2 ontdek je de werking van dynamiek in systemen en de werking van patronen in onderlinge samenhang. In dit level kom je voorbij polariteit en ervaar je het belang van de juiste uitwisseling, in de juiste maat. Deelnemers verbinden de grondbeginselen van The Circle of Leadership met de drie triades van interactie:

 • Management & Sturing;
 • Zelforganisatie & Co-creatie;
 • Strategie.

De triade sturing-zelforganisatie-strategie komt overeen met de triade van de drie emotiecentra. Te weten; hoofd-hart-buik. Tijdens deze module onderzoek je hoe deze drie centra in jouzelf werkzaam zijn en hoe in de ziel van de organisatie. Vanuit dit bewustzijn ga je op zoek naar de juiste uitwisseling tussen de drie, naar hun juiste ritme. Zodat er harmonie kan ontstaan.

triades centrum systemisch leiderschap circle of leadership
Triades
Copyright Centrum Systemisch Leiderschap

Als vervolg hierop, is de triade sturing-zelforganisatie-strategie van belang voor de rust en werking van het hele systeem. In welke triade(s) opereren jij en je organisatie met name? En hoe kun je van alle drie optimaal gebruik maken? Je leert hoe je je organisatie integraal vorm geeft en laat functioneren. Een organisatie met heldere kaders en structuur waarbinnen iedereen eigenaarschap toont en met creativiteit bijdraagt aan de organisatiedoelen. Met een duidelijke purpose en dienend aan het bredere maatschappelijke belang. Door vanuit de drie triades te werken kom je voorbij de polariteit en kan dienend leiderschap ontstaan.

Circle of Leadership

The Circle of Leadership, ontwikkeld vanuit het systemisch gedachtengoed, is een tool die je helpt het systemisch leiderschap vorm te geven. Door ‘de cirkel’ samen stapsgewijs te doorlopen breng je de organisatie in kaart vanuit negen verschillende perspectieven; waarden, intentie, kwesties, netwerken, leidende principes, rollen & taken, informatiebronnen, transformatie en context. Hierdoor wordt zichtbaar hoe het geheel samenhangt en ook welke kwesties tot dan toe onder de waterlijn zijn gebleven. Hieruit ontstaat potentie tot groei en transformatie vanuit een gedeeld waardenkader.

‘De cirkel’ helpt je om je organisatie uit een crisis te leiden maar vooral ook om die te voorkomen. Werken vanuit ‘de cirkel’ houd je gericht op wat er op je afkomt, in plaats van dat het je achteruit inhaalt. Dit maakt de organisatie tot een gemeenschap die leeft in plaats van overleeft. En die de vrijheid heeft om te spelen met patronen en steeds opnieuw een nieuw design te weven. Vanuit de wetenschap dat wat het collectief dient, ook de organisatie dient. En dat dat is wat de organisatie werkelijke impact en duurzaamheid verschaft.

Heb je vragen?

Bel ons 06 222 489 84
of
mail naar mail@centrumsystemischleiderschap.nl

Ik schrijf mij in!

Voor wie

Leiders die zich bezighouden met groei en transformatie van zichzelf en hun organisatie en deze wil verbinden aan concrete, breed gedragen stappen. Facilitators die transformatieprocessen begeleiden en hierin meer verdieping zoeken. Consultants die nog sneller tot de kern willen komen en duurzame verandering willen faciliteren. En voor eenieder die een voluit wilt leven. Niet door continu te doen maar vooral te zijn. Met een heldere purpose. Je kiest voor deze leergang omdat je transformatieprocessen wilt leren begrijpen en leiden. Niet alleen, maar gedragen door wijsheid en met de kracht van het collectief.

Tools en technieken om balans te brengen in de organisatie door de triades van interactie te optimaliseren en integreren. 

 • Inzicht in de werking van de drie triades;
 • Kennis van de patronen en dynamieken tussen de triades;
 • Inzicht in de interactie van de cirkel met de triades – contextueel bewustzijn;
 • Vaardigheid om de triades met elkaar te integreren en discrepanties op te heffen;
 • Kennis en inzicht in de functie en werking van onderstromen;
 • Vaardigheid om vanuit jouw leiderschap de ‘roadmap’ naar transformatie in de organisatie vorm te geven;
 • Vaardigheid om persoonlijke belangen en organisatiebelang in balans te brengen;
 • Verdieping van de systemische benadering;
 • Gebruik van ‘trage vragen’;
 • Werken met interventies, waaronder opstellingen;
 • Multisensorisch waarnemen en werken.
traides circle of leadership centrum systemisch leiderschap

Wat kun je verwachten

 • 5 live online bijeenkomsten van 3 uur;
 • Tijdsbesteding +/- 5 uur per week;
 • 4 live vragenuurtjes van 1 uur;
 • Lees- en filmmateriaal;
 • Huiswerkopdrachten; zowel individueel als met andere deelnemers;
 • Intervisie.

Bonus

 • Leren wanneer het jou uitkomt;
 • Actief met andere deelnemers aan de slag;
 • Mogelijkheid tot aanvullende persoonlijke coaching;
 • Interactief, inspirerend en toegepast op de eigen persoon en organisatie.

Data

28 april 2021
26 mei 2021
16 juni 2021
30 juni 2021
14 juli 2021

Investering

Volg level 2 voor € 975,-

Ga je voor alle 3 de levels? Schrijf je dan meteen in voor een totaalprijs van € 2750,-

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84

Die Denweide 6
6932 KR Westervoort

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Vergeet je niet een kijkje te nemen in onze shop?

naar shop